Wraz z przedstawicielem organizatora CaveMMA 3 podsumowaliśmy galę, wskazaliśmy najciekawsze skończenia tego wieczoru oraz omówiliśmy przyszłość zwycięzców i przegranych.