Ankos Zapasy Poznań przedstawia, propozycje obalenia, oczywiście wersja ekstremalna.