Oto najlepsze skończenia walk na galach Absolute Championship Barkut w 2016 roku.