Po gali FEN 50 matchmaker FEN zabrał głos w kwestii rozstrzygnięć walk, jakie obejrzeliśmy podczas jubileuszowego wydarzenia.