Przy okazji gali CAVEMMA3 Adam Kowalski skomentował stan swojego zdrowia, a także przyszłość sportową swojego klubowego kolegi – Mameda Khalidova.