Michelle Waterson niejednogłośnie wypunktowała Angelę Hill w main evencie gali UFC on ESPN+ 35.

Runda 1:

Michelle Waterson rozpoczęła od niskiego kopnięcia. Angela Hill z ciosami sieprowymi. „Karate Hottie” z próbą sprowadzenia, jednak nieśmiałą. Hill zepchnęła przeciwniczkę na siatkę, gdzie złapała klincz, jednak niewiele z uchwytu wynikło. Dobry prawy overhand Angeli. Ciągła presja wywierana przez „Overkill”. Waterson wyszła z niedogodnej pozycji, wyprowadzając ciosy i kopnięcia. Niecelne kombinacje Michelle, złapany klincz przez Hill, próba odwrócenia pozycji przez rywalkę, choć nieskuteczna. Chwila kontroli po stronie Angeli, uchwyt jednak zerwany. Kolejna próba złapania klinczu po powrocie do stójki w wykonaniu Waterson, kontra kontrolą w wykonaniu Hill. Kilka krótkich ciosów i kolan na siatce Angeli. Zerwanie mocnym prawym. Frontalne kopnięcia – celniejsza Hill.

Runda 2:

Od drugiej rundy, zdecydowanie rozpoczęła Waterson, traktując przeciwniczkę kombinacjami kickbokserskimi wykończonymi wysokimi kopnięciami. Wiatr w żagle zaczęła łapać Hill. Angela wywierała presję, ustawiając rywalkę na siatce. Dobre prawe ciosy Waterson. Mocny lewy na odejściu w wykonaniu Hill. Próba złapania klinczu w wykonaniu Waterson, nieudana. Po chwili ponowienie akcji – ponownie bez powodzenia. Sporo ciosów inkasowanych przez „Katatte Hottie”. Klincz w wykonaniu Hill, dociskanie do siatki, z którego niewiele wynikało. Aktywniejsza jednak po rozerwaniu uchwytu. Mocna presja w wykonaniu „Overkill” na zakończenie rundy, w desperacji złapany klincz po celnej kombinacji dwóch ciosów i niskiego kopnięcia po stronie Waterson. Próba axe kicka Michelle.

Runda 3:

Wymiana na ciosy proste. Michelle aktywniejsza w płaszczyźnie kopnięć. Presja i ciosy proste Hill ustawiały oponentkę na ogrodzeniu. Wymiana na wysokie kopnięcia, oba poza celem. Kombinacja lewego i wysokiego kopnięcia w wykonaniu Waterson, Udane sprowadzenie w wykonaniu „Karate Hottie”! Pierwsze na przestrzeni walki. Niewiele akcji, krótkie ciosy, kontrola po stronie Waterson. Hill za wszelką cenę próbowała wstać, udanie dochodząc do siatki, gdzie jednak oddała plecy przy próbie wstawania i ponownie wylądowała w parterze, pod kontrolą przeciwniczki zajmującej półgardę. Kila ciosów na tułów w ykonaniu Waterson na zakończenie rundy.

Runda 4:

Kombinacja Waterson na rozpoczęcie czwartej rundy. Lewy i prawy Hill, zaciągnięcie pod siatkę do klinczu w jej wykonaniu. Kilka ciosów prostych po stronie Angeli, próba kopnięcia na kolano w wykonaniu Waterson. Niskie kopnięcia Waterson, poprawione wysokim. Próba sprowadzenia w wykonaniu Michelle, nieudana jednak. Po powrocie do stójki, Michelle próbowała wysokich kopnięć. Pod koniec rundy, Hill złapała klincz i wyprowadziła kilka kolan. Na rozerwanie, Michelle potraktowała przeciwniczkę lewym sierpowym i wysokim kopnięciem, zaś Angela odpowiedziała sierpowymi.

Runda 5:

Mocny początek Waterson, lewy i prawy z wysokim kopnięciem. Wymiana w stójce, klejenie się do nogi w akcie desperacji po stronie „Karate Hottie”. Boczne kopnięcia Michelle. Prawy na odejściu Waterson. Lewe wysokie kopnięcie Michelle, poprawka identyczną akcją po stronie Hill, choć doszło do tułowia. Obrotówka Waterson. Próba frontalnego kopnięcia na głowę w jej wykonaniu. Sporo ciosów w powietrze w wykonaniu Michelle, odpowiedzi jabami Hill. Lewy podbródkowy i prawy sierp Waterson, kopnięcie. Hill skupiała się na wysokich kopnięciach i ponownie konsekwentnie realizowała plan związany z jabami. Agresywna Hill zaciągnęła rywalkę do klinczu pod siatką, gdzie potraktowała ją kilkoma kolanami i ciosami łokciami.

Niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężyła Michelle Waterson, na której korzyść sędziowie punktowali 49-46, 48-47, 47-48.