(Grafika: Marek Romanowski)

I Amatorski Turniej MMA „Gladiator Arena”

Termin zgłoszeń : od 21.04.14 do 09.05.14

Rejestracja: http://gladiatorarena.pl/index.php/turniej.html

Termin turnieju : 24.05.14

Miejsce turnieju : Hala widowiskowo – sportowa im. Olimpijczyków Polskich 74-200 Pyrzyce ul. Rolna 5

Opłata startowa : 70 zł(OSOBA) ( w cenie koszulka oraz obiad )

Dane do przelewu :

Stowarzyszenie „Husaria Fight Team”

Nr. Konta :Bank Pekao S.A I O. w Pyrzycach

39 1240 3897 1111 0010 3461 5169

z dopiskiem

imię i nazwisko wpłacającego( trener, kierownik), klub ,liczba zawodników ,

I Amatorski Turniej MMA GA

np. JAN KOWALSKI , HUSARIA FIGHT TEAM, 10 , I AMATORSKI TURNIEJ MMA GA

Warunki zgłoszenia :

1.Pobierz pliki poniżej

2.Wypełnij , opłać startowe i wyślij listę zawodników wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres gladiatorarenapyrzyce@gmail.com

3.Przeczytaj uważnie Przepisy/regulamin turnieju

4.Pobierz oświadczenie dla zawodników pełnoletnich ( a jeżeli nie jesteś to dla rodziców lub opiekunów prawnych ) – z którymi musisz niezwłocznie wstawić się na oficjalnym ważeniu w dniu turnieju 25.05.14

– brak oświadczenie wiąże się z nie przystąpieniem zawodnika/czki do turnieju

5.Podpisane oświadczenie równa się z akceptacją przepisów/regulaminu

UWAGA WAŻNE :

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA TURNIEJU NA TYDZIEŃ PRZED JEŻELI NIE ZGŁOSI SIĘ ODPOWIEDNIA LICZBA UCZESTNIKÓW !!