Prezentujemy wywiad z Danielem Omielańczukiem który obszernie omówił kulisy niedoszłej walki zFrankiem Mirem, najbliższym rywalu a także Mariuszu Pudzianowskim oraz swoim podopiecznym, Akopie Szostaku.