Bałkańskie derby – tak zapoiwadany jest pojedynek między Ionem Surdu a Bojanem Velickovicem. Porozmawialiśmy z Serbem o tym, jak postrzega swojego najbliższego rywala i gdzie widzi swoje największe przewagi nad nim.