Jak rysuje się przyszłość Marcina „Różala” Różalskiego w KSW? Co z sytuacją w kategorii lekkiej? Jeden z właścicieli organizacji – Martin Lewandowski – obszernie podsumowuje minioną galę. Zapraszamy na wywiad!