Jeden z przedstawicieli Rocky Warriors Cartel, Paweł Kowalik, podsumował debiutancką galę RWC 1, która odbyła się w Kościerzynie.