Podsumowanie gali RWC 2 z Pawłem Kowalikiem [WYWIAD]

21

Organizator gali RWC 2, jak i czołowy polski menadżer opowiedział nam trochę o obu tych rolach. Paweł Kowalik nie krył zadowolenia z powrotu swoich podopiecznych na zwycięską ścieżkę.