BABSKIM OKIEM: Czy Michał Materla może wyjechać na KSW 40 – czyli baba czyta kodeks postępowania karnego


Przyzwyczaiłam już Was, Drodzy Czytelnicy, do tego, że w ramach #BabskiegoOka piszę o rzeczach nie do końca związanych z „czystym MMA”. Tym razem będzie trochę o prawie karnym.

Oczywiście, nie jestem prawnikiem, ale umiem czytać… Spędziłam zatem trochę czasu na studiowaniu możliwości, jakie daje nasze prawo w zakresie opuszczania kraju przez osoby objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz innymi ograniczeniami wynikającymi z prowadzonego przeciwko tej osobie postępowania karnego. Wniosek jest prosty: wyjazd zagraniczny w takiej sytuacji nie jest wykluczony.

MMAFighting opublikowało wypowiedź Michała Materli, zgodnie z którą zawodnik weźmie udział w gali KSW 40 w Dublinie. W sieci posypały się pytania: Jak to możliwe, skoro Michał ma zakaz wyjeżdżania z kraju? Jeśli wierzyć temu, co znajdujemy w k.p.k. czyli kodeksie postępowania karnego, to owszem, wyjazd jest możliwy.

Dobrowolne poddanie się karze
Od strony prawnej istnieje możliwość wyjazdu zagranicę osoby, która objęta jest dozorem policyjnym i/lub ma zakaz wyjazdów z powodu toczącego się postępowania karnego przeciwko niej. Taka opcja pojawia się w momencie, gdy oskarżony wnioskuje o dobrowolne poddanie się karze na podstawie art. 335 k.p.k.

Tutaj sprawa byłaby jednak utrudniona, bo karę Michał Materla musiałby odbyć przed galą KSW 40, co raczej nie jest możliwe (chyba, że szybko odbędzie się rozprawa, a on dostanie wyrok w zawieszeniu).

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi zarówno Michała, jak i jego managera, raczej nie dojdzie do takiej sytuacji, gdyż zawodnik uważa się za niewinnego, a wykorzystanie art. 335 k.p.k. byłoby przyznaniem się do winy nie tylko wobec prawa, ale i wobec kibiców.

Wyjazd w ramach interpretacji art. 275 par. 2 k.p.k.
Istnieje także inna opcja: prokuratura może uznać, iż osoba objęta dozorem policji nie łamie zakazu opuszczania kraju, gdyż wiąże się to z wykonywaniem jej obowiązków wynikających z wykonywanej pracy. Znowelizowany art. 275 par. 2 k.p.k. wyznacza obowiązek podejrzanego objętego dozorem policji do stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu o zastosowaniu dozoru. Może on polegać na:
zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu – opuszczanie miejscowości wynikające z normalnego trybu życia (np. dojazd do pracy) podejrzanego nie będzie naruszaniem niniejszego zakazu.
– zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu: z wywiadów udzielonych przez Michała wiemy, że musi on stawiać się regularnie na posterunku policji. Czy możliwe zatem byłoby, aby Materla, na mocy porozumienia z prokuraturą, musiał dopełniać tego obowiązku pozostając za granicą? Z pewnością prawo daje takie możliwości.
– zawiadomieniu organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu: obowiązek ten nie dotyczy wyjazdów związanych z bieżącym załatwianiem spraw życiowych, a odnosić się będzie jedynie do sytuacji nieprzewidywalnych w normalnych warunkach (np. wyjazd w celach turystycznych). Przypomnijmy zatem, że wyjazd na galę KSW 40 jest związany z pracą, jaką wykonuje Materla, na podstawie kontraktu z organizacją, zawartego na długo przed aresztowaniem zawodnika.

Oczywiście powyższa analiza nie jest wykładnią prawa sporządzoną przez prawnika i może zawierać luki (a raczej zawiera na pewno 😀 ). Sporządziłam ją natomiast po to, aby uzmysłowić wszystkim wątpiącym, że wyjazd Michała Materli poza granice kraju, nawet w jego sytuacji prawnej, nie jest wykluczony. Wszystko zależy od interpretacji k.p.k. i dobrej woli stron.

 

źródło: k.p.k., gazetaprawna.pl, arslege.pl