Telewizja Polsat przygotowała wyniki oglądalności gal FEN w 2019 roku.

Badanie obejmuje wszystkie anteny telewizyjne, na których transmitowane są gale FEN: Polsat, Super Polsat, Polsat Sport oraz Polsat Sport Fight.

Łączna tegoroczna widownia 4 gal FEN to prawie 2,4 mln osób – policzone wyłącznie te osoby, które na oglądanie oświęciły przynajmniej 15 minut.

FEN 23, 12 stycznia 2019 roku – 1,9 mln osób, z czego co najmniej 15 minut na choćby jednym z kanałów oglądało 612 tys. osób.
FEN 24, 16 marca 2019 roku – 2,5 mln osób, z czego co najmniej 15 minut na choćby jednym z kanałów oglądało 1 mln osób.
FEN 25, 15 czerwca 2019 roku – 2,5 mln osób, z czego co najmniej 15 minut na choćby jednym z kanałów oglądało 800 tys. osób.
FEN 26, 12 października 2019 roku – 1,9 mln widzów, z czego co najmniej 15 minut na choćby jednym z kanałów oglądało 600 tys. osób.

Komentarz FEN:

Transmisje rozłożone na kilka anten powodują rozproszenie widowni, a dodatkowo na innych antenach niż Polsat Fight transmitowana jest najczęściej część wydarzenia, więc trudno opierać sie na prostych paramterach ogłądalnościowych takich jak średnia minutowa widownia (AMR) czy średni udział (SHR), też sprowadzony do uśrednionej minuty.

Natomiast dobrze skalę oddziaływania oddaje parametr, którym bardzo często posługują się wszyscy mówiąc o internecie (ilość unikatowych użytkowników) – a to jest ZASIĘG (RCH).

Informacja Prasowa