Osoba odpowiedzialna za kartę walk gali Strife 2 – czyli Artur Ostaszewski pod ostrzałem pytań, chwilę po ceremonii ważenia. Ile nazwisk przewinęło się przez kartę walk od początku budowy? Jak skomentuje post Sebastiana Rajewskiego po walce z Marianem Ziółkowskim? Co dalej z Różalem? Czy Marian zaatakuje pas Salahdine’a? Omielańczuk vs. Martinek czy Kita?